ساعت
نظرسنجی

عملکرد شهرداری را چگونه ارزیابی میکنید؟

View Results

Loading ... Loading ...
جستجو در سایت

پیوندها

طرح تعریض خیابان امام رضا (ع) و کوچه شهید صدرزاده و شهید صحراگرد تقریباً تعداد ۲۰ پلاک مسکونی در راستای اجرای طـــرح تعریـــض معــــابر و کوچه های شهر ششده توسط شهرداری ششـــده عملیات تخریب و عقب نشینی طبق طـــرح انجام گردید و در این راستا شهرداری ششده با مصالحه و کسب رضایت از شهروندان و مالکین اقدام به اجرای طرح نموده است .

– و در جهت جبران خسارت املاک و تخــریب انجام شده شهرداری راساً نسبت به حصار کشی و جبران خسارت املاک اقدام ،و در حال حاضر نیز در حال جابه جایی تیـــر های برق و روشنایی معابر می باشند. و شـهرداری نیز در این راستا به مردم شریف ششده مژده اجرای خیابان مزبور در سال جاری را دارد که انشاالله به همت شهردار و پرسنل زحمتکش شهرداری و مشارکت مردم این وعده نیز محقق خواهد شد.