ساعت
نظرسنجی

عملکرد شهرداری را چگونه ارزیابی میکنید؟

View Results

Loading ... Loading ...
جستجو در سایت

پیوندها

با استعانت از پروردگار متعال، وب سایت شهرداری ششده جهت معرفی شهر و شهرداری و نیز معرفی پروژه ها و خدمات شهرداری و همچنین ارتباط بهتر و آسان تر مردم با این نهاد و در نهایت جلب مشارکت عمومی برای ارائه خدمات شایسته به شهروندان محترم راه اندازی شد.
امیدواریم با بهره گیری از این امکان، ضمن سهولت در ارتباط با شهروندان عزیز، همواره از پیشنهادات و انتقادات راهگشای همشهریان گرانقدر بهره مند شویم.
از این پس، برنامه ها و اقدامات شهرداری در این وب سایت قرار خواهند گرفت تا شهروندان گرامی بهتر و دقیق تر نظاره گر عملکرد شهرداری باشند.